SUTURA PLĂGILOR MINORE

RealMed reprezintă: Calitate, Experiență, Profesionalism, Perfecțiune, Confidențialitate și Pasiune
sutura plagii 2

SUTURA CHIRURGICALĂ

Definiţie – Sutura chirurgicală reprezintă totalitatea manevrelor de refacere anatomică a continuităţii planurilor unei plăgi şi de menţinerea a lor în contact, în scopul unei cicatrizări rapide şi cît mai funcţionale a ţesuturilor. Formaţiunile sau straturile anatomice respective au fost secţionate anterior de către un agent, fie accidental, fie in cursul unui act operator.

Sutura chirurgicală este una dintre cele mai utilizate manopere în chirurgie. Ea s-a perfecţionat mult în ultimii ani, atât în ceea ce priveşte tehnica chirurgicală, dar şi in ceea ce priveşte materialele folosite, ceea ce explică succesele obţinute în chirurgia de transplant, vasculară, digestivă, etc. Practic, ea se adresează tuturor ţesuturilor şi organelor corpului uman.

Clasificarea suturilor

Suturile chirurgicale se clasifică după mai mulţi parametri:

După momentul efectuării ei – în funcţie de timpul scurs de la producerea plăgii vom avea:

Sutura primară – se efectuează imediat sau la scurt timp după traumatism sau secţiunea operatorie, fără a depăşi „cele 6 ore de aur” ale lui Friedrich. Este de dorit ca sutura primară să fie executată cît mai frecvent, cu condiţia siguranţei unei asepsii perfecte, ceea ce asigură „vindecarea per primam intentionem”. În cazul unor plăgi cu marginile zdrenţuite, neregulate, cu porţiuni a căror vitalitate este dubioasă, se practică mai întâi excizia teritoriilor compromise, până în ţesut sănătos. Vom căuta să obţinem prin aceasta şi o regularizare a marginilor plăgii. După aceea se execută sutura primară.

Sutura primară întârziată – se utilizează la plăgile cu potenţial supurativ. Plaga se lasă deschisă ş i se supraveghează câteva zile (de obicei 5-7 zile). Firele de sutură nu vor fi strânse decât după trecerea perioadei de aşteptare, interval în care plaga va fi pansată zilnic ca o plagă supurată. Dacă supuraţia nu a apărut se pot strânge firele, eventual sub protecţia unui drenaj cu tub subţire.

Sutura secundară – este indicată plăgilor cărora li s-a efectuat în primul timp o sutură primară, care au supurat, ceea ce a impus scoaterea firelor. Acestea se tratează prin pansamente zilnice, până când dispariţia infecţiei este confirmată bacteriologic, iar în plagă se formează ţ esut de granulaţie. Primul timp al suturii secundare presupune avivarea ţesuturilor de la nivelul tuturor straturilor anatomice. Urmează sutura 73 propriu-zisă, ce trebuie să respecte, pe cât posibil, planurile anatomice, fapt ce va conduce la obţinerea unor cicatrici suple şi funcţionale. Sutura secundară se poate efectua având un dren subţire de protecţie. Dacă plaga suturată secundar supurează din nou se repetă procedura de îndepărtare a firelor, pansamente zilnice iar sutura se va numi terţiară, cuaternară, etc.

După lungimea firului utilizat pentru executarea suturii se deosebesc:

Suturi discontinue, făcute cu puncte separate; firul de cusătură se înnoadă ş i se secţionează după fiecare trecere prin ţesuturi; se poate face şi cu ajutorul agrafelor.

Suturi continue, făcute pe toată lungimea plăgii, cu un singur fir lung, fără a fi secţionat decât la terminarea suturii; poară numele de „surjet” şi se utilizează de obicei la ţesuturile profunde sau in suturile intradermice C. După numărul straturilor pe care le suturează la acelaşi ţesut, suturile se împart în: – suturi într-un singur plan (monoplan), la care marginile ţesutului se unesc printr-un singur strat de fire;

Suturi în mai multe planuri (de obicei duble), la care ţesuturile se refac prin două sau mai multe straturi de fire suprapuse.

După natura materialului folosit suturile pot fi:

Resorbabile, cu materiale ce sunt resorbite de ţesuturi in câteva săptămâni sau luni

Neresorbabile, cu materiale care rămân ca atare şi care produc o uşoară reacţie din partea organismului

Pregătirea pentru sutura plăgii

Pregătirea psihică a pacientului :

 • se explică necesitatea efectuării suturii
 • se obţine consimţământul pacientului
 • se explică modul de desfăşurare al procedurii

Pregătirea fizică și procedura de lucru:

 • se asigură intimitatea pacientului, dacă este cazul
 • se poziţionează pacientul în funcţie de segmentul care trebuie suturat, cât mai comod
 • dezinfectarea mâinilor
 • îmbrăcarea mănuşilor
 • se examinează plaga şi tegumentele din jur. Dacă plaga a fost pansată se desface faşa şi se ridică pansamentul vechi cu multă blândeţe, pentru a nu produce dureri prin dezlipire brutală; dacă nu se desprinde se înmoaie cu cloramina şi apoi se ridică pansamentul cu pensa sterilă.Îndepărtarea vechiului pansament se poate face şi cu mănuşile, care ulterior se aruncă şi se îmbracă altele pentru toaleta şi dezinfecţia plăgii:
 • se aseptizează plaga cu soluţie betadină prin ştergere,
 • se dezinfectează din nou tegumentul din jurul plăgii
 • se aplica un câmp steril pentru a asigura sterilitatea locului de sutura
 • se efectuează sutura plăgii
 • se curață cu soluții dezinfectante
 • se acoperă plaga cu 2-3 comprese sterile care să depăşească marginile plăgii cu cel puţin 1-2 cm,
 • se fixează cu leucoplast.

Sutura cuprinde câţiva timpi obligatorii:

Apropierea marginilor tisulare 

Pentru ca sutura să fie corectă şi cicatrizarea bună este obligatoriu ca ţesuturile suturate să fie puse în contact riguros prin marginile lor, fără a fi eversate, inversate sau sub tensiune. Afrontarea se face cu ajutorul penselor chirurgicale. Pentru a uşura sutura, cele două margini sunt prinse cu o pensă ş i apropiate. Pentru a obţine afrontarea dorită, portacul trebuie să încarce ceva mai mult din grăsimea subcutanată. O priză prea mică poate duce la invaginarea marginilor plăgii. Afrontarea corectă necesită uneori decolarea suplimentară a uneia sau ambelor margini ale plăgii. Un al artificiu tehnic îl constituie plasarea de fire subepidermice. Această manevră eversează uşor buzele plăgii, eversare ce dispare după scoaterea firelor. Afrontarea marginilor plăgii se poate realiza şi prin deplasarea nodului pe o parte a plăgii.

Trecerea firului 

Acul cu firul prins în portac se înfige în marginea opusă a plăgii până ce vârful pătrunde şi apare de partea cealaltă a plăgii. Pătrunderea cu acul se face la distanţe egale de marginile plăgii şi se prinde suficient ţesut pentru a nu lăsa spaţii moarte. Această egalitate a prizelor conferă suturii un aspect estetic bun. Acul este scos cu ajutorul portacului în sensul curburii lui, trăgând de acesta până firul ţinut de ajutor va părăsi singur urechile acului.

Înnodarea firului 

O sutura estetică se execută cu coaptarea marginilor plăgii pe ac, adică în momentul în care acul a trecut prin ambele margini ale plăgii şi le are încărcate pe el. Dacă această manevră nu s-a efectuat şi acul a fost scos din ţesuturi, marginile plăgii trebuie potrivite şi coaptate înainte de a înnoda firul. De obicei, nodul se execută de către ajutorul aflat în faţa operatorului. Nodul se plasează lateral, la nivelul orificiilor de pătrundere a acului. Toate nodurile vor fi de aceeaşi parte a plăgii. Se execută întotdeauna trei noduri: primul de strângere, al doilea de sprijin, al treilea de siguranţă. Este admisibilă ruperea firului la primul nod, dar nu este permisă la următoarele două.

Atenționări și precauții

Pentru ca ţesuturile secţionate să formeze o cicatrice solidă ş i funcţională, la suturarea lor se impune respectarea următoarelor principii:

asepsie şi antisepsie perfectă, atât a pielii, cât şi a instrumentelor şi a materialelor de sutură

hemostază riguroasă, prin ligatura fiecărui vas în parte, care să nu permită formarea de colecţii sanguine sau seroase

marginile plăgii să fie regulate şi bine vascularizate; în cazul plăgilor contuze se va realiza mai întâi regularizarea marginilor acestora, cu eliminarea zonelor sfacelate, insuficient irigate şi anfractuoase; – respectarea vascularizaţiei zonei sau segmentului pe care se face sutura; acest deziderat este cu atât mai important cu cât sutura se face pe viscere cavitare, la care devascularizarea marginilor duce la apariţia de necroze şi dezuniri

reconstituirea planurilor se face din profunzime spre suprafaţă, suturând împreună ţesuturi cu structură identica; numai astfel se poate obţine o cicatrice suplă şi de calitate

 

în situaţii în care rezistenţa ţesuturilor este diminuată sau sutura este supusă unor tracţiuni sau tensiuni, se recomandă ca ea să fie realizată în două planuri

sutura trebuie să asigure o etanşeitate perfectă printr-o afrontare corespunzătoare

în cazul suturării unor organe cavitare, cusătura trebuie sa asigure păstrarea unui lumen nemodificat sau cu diminuări minime de calibru, fie prin folosirea unor fire izolate, fie prin anumite artificii de tehnică specifice fiecărui organ

strângerea firelor trebuie făcută progresiv, pentru a nu se rupe şi pentru a nu strange prea tare, pentru a menţine vascularizaţia ţesuturilor prin care trece şi a nu le tăia

Complicaţii posibile

 • hemoragia – sângerare
 • nevralgia traumatică – durere vie , continuă şi intermitentă în interiorul plăgii sau la distanţă. Este datorată interceptării unor terminaţii nervoase de excitaţiile mecanice din plagă
 • edemul traumatic – este determinat de acţiunea directă a agentului traumatic
 • embolia şi tromboza venoasă post traumatică
 • supuraţia plăgii
 • desfacerea suturii
 • afrontarea vicioasă
 • cangrena

Materiale folosite

 • mănuşi sterile 3 perechi
 • trusă de instrumente sterile: foarfece, pense sterile, bisturiu, chiuretă, port-ac, etc
 • ace de sutură sterile
 • fire de sutură sterile
 • comprese sterile ambalate individual;
 • câmp steril,
 • seringi sterile
 • anestezic local
 • soluţii antiseptice; alcool 70 de grade; tinctură de iod sau alcool iodat2%, acid boric 4%, betadină, rivanol1%,
 • apă oxigenată,
 • unguente şi pulberi cu antibiotice, sulfamide,
 • feşi de diferite mărimi,
 • leucoplast sau adeziv, plasturi adezivi,
 • plasă de fixare tip ciorap,
 • recipiente speciale pentru colectarea deşeurilor( pericol biologic),
 • muşama şi aleză(în funcţie de regiune).

Prețul - 150 lei

În acest preț sunt incluse următoarele:

 • Transportul la domiciliu
 • Materialele necesare
 • Manopera

DE CE SĂ ALEGI RealMed ?

RealMed este nr.1 în servicii medicale la domiciliu

 • Cel mai mare furnizor de servicii medicale la domiciliu
 • Cei mai mulți pacienți deserviți la domiciliu
 • Cel mai bine pregatit personal medical
 • Personal medical cu peste 15 ani experiență medicală
 • ZERO cazuri de malpraxis (erori medicale) înregistrate.
 • Siguranța materialelor folosite și a actului medical
 • Confidențialitatea actului medical
 • Cei mai mulți pacienți multumiți de serviciile noastre
 • Cel mai recomandat furnizor de servicii medicale la domiciliu
 • Cea mai mare zona de acoperire

CE AUTORIZAȚII DEȚINE REALMED ?

Autorizat de Ministerul Sănătății

Autorizat de Direcția de Sănătate Publică

Autorizat de Casa de Asigurări de Sănătate

CĂT DE PREGĂTIT ESTE PERSONALUL RealMed ?

Personalul RealMed este format din medici specialiști, medici primari, doctori în științe medicale, Prof. Univ. Dr. cu peste 15 ani experiență și asistenți medicali, specializați în medicină generală, medicină de urgență, medicină internă, cardiologie, ORL, terapie intensivă, chirurgie, ortopedie, neurologie, kinetoterapie, pediatrie, etc.

IMPORTANT ! - Informații suplimentare

 • Programul de lucru este în intervalul orar 8,oo – 22,00
 • Pentru serviciile practicate înafara programului, în intervalul orar 22,00 – 8,00 costurile serviciului se măresc cu 100%
 • Programările pentru toate tipurile de servicii se fac cu minim 12 ore înainte
 • Pentru programări în regim de urgență se achita o taxă de urgență egală cu prețul serviciului solicitat.
 • Pentru tratamentele ce depășesc 25 de servicii, se oferă reducere de 10%
 • Pentru localitățile aflate în afara orașelor se vor percepe costuri suplimentare de transport în valoare de 1 leu/km. (distanța calculată dus-întors)
 • Costurile suplimentare de transport NU se vor aplica pacienților deserviți prin intermediul C.A.S