PERFUZIE INTRAVENOASĂ

RealMed reprezintă: Calitate, Experiență, Profesionalism, Perfecțiune, Confidențialitate și Pasiune
perfuzie ok

Reprezintă introducerea pe cale parenterală a unor substanţe medicamentoase pentru reechilibrarea hidroelectrolitică şi volemică a organismului ori terapia medicamentoasă.

Perfuziile venoase permit administrarea de medica­mente, de soluţii electrolitice (sodiu, potasiu etc.) şi/sau glucozate („seruri”), de derivate de sânge sau de produse de hrănire artificială (pe bază de glucide, de lipide şi de acizi aminaţi).
Scop:

 • hidratarea şi mineralizarea organismului;
 • administrarea medicamentelor la care se urmăreşte efectul prelungit;
 • depurativ, diluând şi favorizând excreţia din organism a produşilor toxici;
 • completarea proteinelor sau a unor componente sanguine cale parenterală.
 • alimentarea pe cale parenterală

.

Pregătirea pentru perfuzia intravenoasă

Pregătirea psihică a pacientului:

 • se explică necesitatea efectuării perfuziei
 • se obţine consimţământul pacientului
 • se explică procedura pacientului pentru a-i reduce anxietatea (care poate produce vasoconstrictie şi implicit, un abord mai dificil al venelor) şi pentru a ne asigura de cooperarea sa.

Pregătirea fizică:

 • se asigură intimitatea pacientului dacă este cazul
 • se poziţionează pacientul în funcţie de segmentul în care trebuie montată branula, pentru a-i fi cat mai comod
 • se aşează bolnavul pe pat, în decubit dorsal, cât mai comod, cu antebraţul în extensie şi pronaţie.
 • se inspectează flaconul de soluţie care trebuie administrat pentru a vedea eventualele nereguli, cum ar fi: decolorarea soluţiei, aspect tulbure, data expirării , flacoane perforate, sparte
 • se introduce cu seringa sterilă un alt medicament în soluţia perfuzabilă dacă acest lucru este indicat şi se va eticheta flaconul specificând medicaţia introdusă
 • se desface perfuzorul şi se introduce în soluţie având grija să nu se atingă capătul sau de nimic pentru a-l păstra steril
 • se clampează perfuzorul şi apoi se presează camera de umplere până se umple jumătate
 • se declampează perfuzorul şi se goleşte de aer lăsând lichidul să curgă în tăviţă până când nu mai este nici o bulă de aer
 • dacă soluţia este în flacon de sticlă va trebui să se deschidă filtrul de aer pentru ca ea să curgă. Dacă este în pungă de plastic nu este nevoie
 • se detaşează capacul protector al celuilalt capăt al perfuzorului şi se ataşează perfuzorul la ac/branulă
 • se etichetează flaconul de soluţie cu data şi ora administrării
 • se aplică garoul la nivelul braţului
 • se aseptizează plica cotului cu alcool
 • se cere bolnavului să închidă pumnul
 • se efectuează puncţia venei alese.
 • se va ţine cont că trebuie folosite întotdeauna mănuşi sterile atunci când se lucrează în zona locului de inserţie a cateterului
 • se verifică poziţia acului în venă
 • se îndepărtează garoul şi se adaptează amboul aparatului de perfuzie la ac
 • se deschide prestubul, pentru a permite scurgerea lichidului în venă şi se reglează viteza de scurgere a lichidului de perfuzat, cu ajutorul prestubului, în funcţie de necesitate
 • se fixează cu leucoplast amboul acului şi porţiunea tubului învecinat acestuia, de pielea bolnavului
 • se supraveghează permanent starea bolnavului şi funcţionarea aparatului.
 • înainte de golirea flaconului se închide prestubul, se exercită o persiune asupra venei punctionate cu un tampon îmbibat în soluţie dezinfectantă şi printr-o mişcare bruscă, în direcţia axului vasului, se extrage axul din venă.
 • Se dezinfectează locul puncţiei , se aplică un pansament steril şi se fixează cu leucoplast.
Atenționări și precauții

 

 • terapia intravenoasă produce de cele mai multe ori anxietate bolnavului.
 • pentru a-i reduce teama şi a ne asigura de cooperarea sa, procedura trebuie explicată pacientului în detaliu.
 • astfel, se va explica pacientului că va rămâne la locul puncţionării un cateter de plastic la care se va ataşa un perfuzor pentru perfuzarea diferitelor soluţii indicate de medic sau o seringă pentru adminstrarea antibioticelor sau altor substanţe prescrise.
 • se va explica pacientului că aceasta îl scuteşte de înţeparea repetată pentru adminstrarea tratamentului
 • i se va explica, de asemenea, că durata şi tipul tratamentulu vor fi indicate de medic
 • se aduce la cunoştinţa pacientului orice modificare survenită în schema de tratament
 • de-a lungul tratamentului pacientul trebuie învăţat să anunţe orice modificare în rata de administrare potrivită de asistentă( dacă perfuzia se opreşte sau merge mult mai rapid), dacă începe să-l doară .
 • de asemenea, i se va preciza că nu va trebui să lovească sau să bruscheze locul unde branula este inserată
 • se va explica tehnica îndepărtării branulei, cât timp se va ţine compresie la locul de inserţie cât  şi faptul că va fi apt să îşi folosească mâna respectivă la fel de bine ca înainte de montarea branulei
 • se vor schimba fixatoarele branulei la pacienţii cu terapie intravenoasă îndelungată la fiecare 48 de ore sau ori de câte ori acestea se dezlipesc sau se murdăresc
 • se va schimba cateterul la fiecare 72 de ore la pacienţii care necesită aceasta şi se va alterna locul de inserţie a acestuia
 • pacienţii cu catetere periferice vor trebui învăţaţi să-l îngrijească şi protejeze şi cum să identifice eventualele complicaţii şi disfuncţionalităţi
 • pacientul va trebui să-şi inspecteze periodic acasă locul de inserţie şi să anunţe echipa de îngrijiri dacă apar edeme, roşeată , durere.
 • Perfuzoarele, la pancienţii cu administrare intravenoasă continuă, se schimbă la 48 ore iar soluţiile la 24 ore. Locul de inserţie a cateterului trebuie schimbat la fiecare 72 de ore şi trebuie inspectat la fiecare 4 ore prin fixatorul transparent şi semipermeabil.

       Calculul ritmului de administrare (rata de flux)

 • Formula 1: total soluţie/total ore=ml/oră
 • Formula 2: ml/oră x factor picurător=picături/oră
 • Formula 3: total soluţie x factor picurător/nr.ore x 60min=picături/min
  Unde factor picurător:
  Picurător copii=micro=60pic/ml
  Picurător adulţi=macro-15pic/ml
  Picurător sânge=10picături/mlExemplu: un pacient are prescris 1000ml de soluţie de administrat în 6ore . Picături/minut=1000 x 15 /6 x60=aprox 42

Complicaţii posibile

Complicaţiile care pot surveni în cadrul terapiei intravenoase pe cateter periferic trebuie avute în vedere, prevenite, iar, dacă apar, cunoscute metodele de acţionare în aceste situaţii. Aceste complicaţii sunt:

 • flebitele ( roşeată la locul de inserţie şi de-a lungul venei, durere, edem, scleroză venei, uneori febră) datorate fie păstrării timp îndelungat a unui cateter în venă, medicamente sau soluţii administrate care au pH prea mare sau prea mic sau osmolaritate crescută, deplasarea branulei în venă prin fricţionare. Flebitele pot fi prevenite prin schimbarea la timp a cateterelor şi securizarea lor printr-o fixare atentă , împiedicând mişcare în venă;
 • extravazarea soluţiilor ( apare o umflătură la locul de inserţie şi în jurul său, descreşterea temperaturii pielii din zonă, durere, senzaţie de arsură ) prin perforarea venei sau dislocarea cateterului din venă. Se va opri perfuzia imediat, se va aplica gheata imediat după şi apoi comprese călduţe mai târziu. Extravazarea soluţiilor administrate poate fi prevenită prin verificarea periodică a locului de inserţie a cateterului, prin aplicarea corectă a fixatorului transparent care permite ca această verificare periodică să fie foarte uşor de făcut;
 • impermeabilitatea cateterului ( perfuzia nu mai curge , iar dacă pacientul are infuzomat sau injectomat acesta intră în alarmă) datorită neheparinizării perodice a cateterului după fiecare administrare, nefolosirii îndelungate sau formării de cheaguri de sânge atunci când pacientul se plimbă şi sângele umple cateterul şi staţionează acolo. Permeabilitatea cateterului se poate menţine prin heparinizare sau adminstrare de soluţie normal salină după fiecare folosire şi învăţarea pacientului să ţină mână cu branula ridicată în dreptul cotului atunci când se plimbă;
 • hematom ( sensibilitate crescută la orice atingere a zonei, vânătaie, impermeabilitate) datorită perforării peretului opus în timpul inserării cateterului, compresie ineficientă după îndepărtarea branulei. Se va scoate branula, se va aplica compresie. Formarea de hematoame poate fi prevenită prin efectuarea corectă a tehnicii de inserţie a cateterului, de o mărime potrivită a venei abordate şi prin eliberarea garoului cât mai repede posibil după inserţia cateterului;
 • secţionarea cateterului, de obicei capătul acestuia care este introdus în venă, datorită reinserţiei acului de-a lungul tecii de plastic, în timp ce cateterul este în venă. Se va încerca recuperarea părţii secţionate dacă este la vedere, dacă nu, se aplică garou deasupra locului de inserţie şi se anunţă medicul şi radiologul. Secţionarea cateterului se poate preveni neintroducând niciodată acul înapoi în cateter pentru a încerca inserţia sa, ci se scot amândouă odată şi se încearcă încă o dată inserţia cu alt cateter;
 • spasme venoase ( durere de-a lungul venei, albirea pielii din jurul venei respective, rată scăzută de curgere a soluţiei perfuzate chiar dacă perfuzorul este declampat) datorită administrării inadecvte de substanţe iritative şi in diluţii insuficiente, administrării de soluţii perfuzabile reci( sau transfuzie cu sânge rece), adminstrarea prea rapidă a soluţiilor chiar dacă sunt la temperatura camerei. Se vor aplica comprese cu apă călduţă, se va descreşte ritmul de adminstrare. Spasmul venos poate fi prevenit prin administrarea de sânge şi soluţii la temperaturile potrivite;
 • reacţii vasovagale ( colaps brusc al venei în timpul puncţionării, paloare, ameţeală, greaţă, transpiraţii, hipotensiune ) datorită producerii de spasm venos cauzat de anxietate şi durere .Pacientul va fi aşezat în pat cu picioarele mai sus decat capul, este incurajat sa respire adanc, se masoara semnele vitale. Aceste situatii pot fi prevenite prin explicarea procedurii pacientului, reducerea anxietatii acestuia si eventual, folosirea unui anestezic local inainte de punctionarea venei;
 • tromboze ( durere , roşeaţă , umflătură , impermeabilitate) datorită afectării celulelor endoteliale ale venelor favorizând formarea de trombi. Se va îndepărta cateterul şi se va insera într-o alta zonă, se vor aplica comprese cu apă călduţă, se va supraveghea pacientul şi observa dacă apar semne de infecţie. Formarea trombozelor poate fi prevenită prin inserţia unui cateter periferic folosind o  tehnică corectă, fără a leza vena;
 • infecţii sistemice ca septicemia sau bacteriemia ( febra, frisoane, indispoziţie fără motiv aparent) datorită unei tehnici nesterile, apariţiei flebitelor severe care favorizează dezvoltarea organismelor, fixare insuficientă a branulei ceea ce permite mişcarea ei în venă şi introducerea organismelor în circulaţia sangvină, menţinerea îndelungată a unui cateter, sistem imun slab dezvoltat sau folosirea unor soluţii perfuzbile contaminate. Se va anunţa imediat medicul la apariţia semnelor specifice descrise. Se va îndepărta cateterul şi se vor obţine culturi de la locul inserţiei, se va tăia cu o foarfecă sterilă capătul cateterului şi se va trimite la laborator pentru analizare, se vor monitoriza semnele vitale, se va administra medicaţia si antibioterapia prescrise. Prevenirea infecţilor sistemice se poate face folosind cu stricteţe o tehnică sterilă atât la inserţia cateterlui cât şi la cuplarea perfuzoarelor la soluţiile de perfuzat şi la branulă, la întreruperea perfuziilor sau la îndepărtarea cateterului;
 • reacţii alergice ( prurit, bronhospasme, urticarie, edem la locul de inserţie a cateterului) până la  reacţii anafilactice cu stop cardiac , datorate faptului că pacientul este alergic la substanţa administrată. În acest caz se va opri perfuzia imediat, se menţin permeabile căile respiratorii, se anunţă imediat medicul, se vor adminstra antihistaminicele, antiinflamatoarele şi antipireticele care se prescriu cât şi epinefrina şi cortizon dacă se indică. Reacţiile alergice se previn printr-o completă anamneză a pacientului care să conţină istoricul alergenic al acestuia , efectuarea testării la medicamente( în special antibiotice) înaintea primei administrări cu monitorizare atentă timp de 15 minute de la testare sau de la adminstrarea unui nou medicament fără testare;
 • încărcare circulatorie ( disconfort, turgescenta venei jugulare, dificultate respiratorie, creşterea tensiunii arteriale, respiraţie zgomotoasă ( cu “ hârâituri”), dezechilibru între lichidele eliminate şi cele ingerate, administrate) datorată unui calcul greşit al cantităţii de lichide ce trebuie adminstrat cât şi administrării prea rapide a acestuia. În acest caz se ridică capul patului astfel încât pacientul să stea semisezând , se administrează oxigen, se anunţă medicul, se administrează diuretice dacă se prescriu. Pentru a preveni încărcarea circulatorie se va verifica periodic rata de administrare a perfuziilor pentru a observa din timp eventualele dereglări şi schimbări, se calculează cu atenţie cantitatea care trebuie administrată, se verifică şi monitorizează diureaza pacienţilor cu tratament perfuzabil de soluţii pentru a putea face un bilanţ corect;
 • embolie ( dificultate respiratorie, puls slab batut, cresterea presiunii venoase centrale, hipotensiune, pierderea constientei) datorita impingerii aerului in vena prin schimbarea flacoanelor de solutie si impingerea aerului de pe perfuzor in vena.Se va inlatura perfuzia, se va chema medicul, se va pozitiona pacientul pe partea stanga in pozitie Trendelenburg pentru a permite aerului sa intre in atriul drept, se va administra oxigen.Prevenirea emboliei se face scotand aerul cu atentie din perfuzor inainte de cuplare la cateter si schimbarea flacoanelor cu verificarea perfuzorului, securizarea conexiunilor dintre perfuzor si cateter si dintre perfuzor si flacon
Materiale folosite
 • soluţia de perfuzat
 • trusa pentru perfuzat
 • garou
 • stativ pentru fixarea flacoanelor;
 • 1 – 2 seringi sterile
 • mănuşi sterile
 • comprese sterile;
 • antiseptic pentru tegument
 • fixator pentru cateter
 • bandaj elastic tip plasă pentru imobilizarea locului puncţiei
 • atela pentru fixarea zonei
 • plasturi post injecţie
Prețul - 50 lei

În acest preț sunt incluse următoarele:

 • Transportul la domiciliu
 • Materialele necesare
 • Manopera

DE CE SĂ ALEGI RealMed ?

RealMed este nr.1 în servicii medicale la domiciliu

 • Cel mai mare furnizor de servicii medicale la domiciliu
 • Cei mai mulți pacienți deserviți la domiciliu
 • Cel mai bine pregatit personal medical
 • Personal medical cu peste 15 ani experiență medicală
 • ZERO cazuri de malpraxis (erori medicale) înregistrate.
 • Siguranța materialelor folosite și a actului medical
 • Confidențialitatea actului medical
 • Cei mai mulți pacienți multumiți de serviciile noastre
 • Cel mai recomandat furnizor de servicii medicale la domiciliu
 • Cea mai mare zona de acoperire

CE AUTORIZAȚII DEȚINE REALMED ?

Autorizat de Ministerul Sănătății

Autorizat de Direcția de Sănătate Publică

Autorizat de Casa de Asigurări de Sănătate

CĂT DE PREGĂTIT ESTE PERSONALUL RealMed ?

Personalul RealMed este format din medici specialiști, medici primari, doctori în științe medicale, Prof. Univ. Dr. cu peste 15 ani experiență și asistenți medicali, specializați în medicină generală, medicină de urgență, medicină internă, cardiologie, ORL, terapie intensivă, chirurgie, ortopedie, neurologie, kinetoterapie, pediatrie, etc.

IMPORTANT ! - Informații suplimentare

 • Programul de lucru este în intervalul orar 8,oo – 22,00
 • Pentru serviciile practicate înafara programului, în intervalul orar 22,00 – 8,00 costurile serviciului se măresc cu 100%
 • Programările pentru toate tipurile de servicii se fac cu minim 12 ore înainte
 • Pentru programări în regim de urgență se achita o taxă de urgență egală cu prețul serviciului solicitat.
 • Pentru tratamentele ce depășesc 25 de servicii, se oferă reducere de 10%
 • Pentru localitățile aflate în afara orașelor se vor percepe costuri suplimentare de transport în valoare de 1 leu/km. (distanța calculată dus-întors)
 • Costurile suplimentare de transport NU se vor aplica pacienților deserviți prin intermediul C.A.S