Servicii GRATUITE prin C.A.S

RealMed reprezintă: Calitate, Experiență, Profesionalism, Perfecțiune, Confidențialitate și Pasiune
1d1dd3ca00dab58c7aea04dcd8c70cdb

Pentru a putea beneficia de SERVICII ,,GRATUITE” – decontate integral de către Casa de Asigurări de Sănătate, trebuie să parcurgeți următorii pași:

 

PASUL 1:  Luați legătura cu medicul dumneavoastră pentru a vă completa o RECOMANDARE pentru îngrijiri medicale la domiciliu.

PASUL 2: Depuneți la C.A.S, RECOMANDAREA MEDICALĂ însoțită de CERERE și o DECLARAȚIE a pacientului și așteptați aprobarea serviciilor care vă va fi transmisă la domiciliu prin poștă.

PASUL 3: Când ați primit aprobarea (denumită „DECIZIE” a președintelui C.J.A.S), luați legătura cu furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, care în baza ,, deciziei CAS,,va începe acordarea serviciilor medicale la domiciliu

 

Formularele necesare:

descarcă – RECOMANDARE-pentru îngrijiri medicale la domiciliu

Acest formular va fi completat integral de către medicul dumneavoastră. După completare se vor face 2 copii, originalul se va depune împreună cu restul documentelor la C.A.S, o copie  va ramâne la medic și una la dumneavoastră. Pentru ca această recomandare medicală să fie acceptată la C.A.S , este necesar sa-i fie completate  toate rubricile, precum și să fie insoțită de semnătura, parafa medicului și ștampila unității ( cabinet medic de familie sau spital). Termenul de valabilitate al recomandării este de 5 zile.

descarcă – Lista de SERVICII decontate de C.A.S

Din această listă medicul care va completa recomandarea medicală, va alege serviciile de care aveți nevoie si le va transcrie pe recomandare, indicând perioada pentru care se secomandă aceste servicii și ritmicitatea lor.

descarcă – Condițiile acordării de îngrijiri medicale la domiciliu

Acordarea de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu implică unele obligatii atât din partea C.A.S cât și din partea furnizorului de servicii. Pentru a verifica daca vă sunt respectate drepturile , citiți condițiile acordării de îngrijiri medicale la domiciliu

descarcă – DECLARATIE-pacient

Această declarație trebuie semnată de către pacient

descarcă – CERERE pacient

Această cerere trebuie semnată de către pacient

descarcă – CERERE împuternicit-( necesară atunci când depune o altă persoană dosarul la C.A.S)

Această cerere se completează și semnează de către persoana împuternicită să depună dosarul la C.A.S

descarcă – CRITERII de PRIORITATE ( în baza cărora C.A.S întocmește lista de așteptare )

În baza acestor criterii de prioritizare, C.A.S întocmește lista de așteptare pentru Îngrijiri medicale la domiciliu

 

DE ȘTIUT:

 • Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat de Constituția Romaniei.
 • Orice persoană asigurată are dreptul la servicii medicale la domiciliu decontate de C.A.S.
 • Blocarea accesului spre astfel de servicii constituie infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare.
 • Termenul de valabilitate al recomandării medicale este de 5 zile. 
 • Documentele pentru îngrijiri la domiciliu pot fi depuse la C.A.S de către  pacient, un membru al familiei sau de către o persoană împuternicită în acest sens.
 • Casa de asigurări de sănătate analizează cererea şi recomandarea primită, în maximum 2 zile lucrătoare de la data depunerii, şi este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii.
 • Respingerea cererii de către casa de asigurări de sănătate se face în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal.
 • Decizia de aprobare se expediază prin poştă sau se predă direct asiguratului, unuia dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), persoanei împuternicite legal în acest sens sau reprezentantului legal al asiguratului, în maxim 24 de ore de la data emiterii acesteia
 • Pentru încadrarea în fondul aprobat  şi asigurarea accesului asiguraţilor la aceste servicii, casele de asigurări de sănătate vor analiza lunar numărul de cereri, respectiv numărul de decizii privind aprobarea acordării serviciilor emise în luna anterioară, alcătuind, după caz, liste de prioritate pentru asiguraţi
 • Criteriile de prioritate, precum şi cele pentru soluţionarea listelor de prioritate ţin cont de data înregistrării cererilor la casa de asigurări de sănătate, de tipul şi stadiul afecţiunii pentru care a fost efectuată recomandarea şi de nivelul de dependenţă al bolnavului, se stabilesc de către serviciul medical al casei de asigurări de sănătate, cu avizul Consiliului de administraţie, se aprobă prin decizie de către preşedintele-director general şi se publică pe pagina web a acesteia
 • Termenul de valabilitate al deciziei  în vederea depunerii acesteia la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu este de 10 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia de către casele de asigurări de sănătate.
 • Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă conform recomandării medicului, inclusiv sâmbăta și duminica sau în sărbătorile legale
 • Este interzis să vi se ceară bani pentru serviciile efectuate în baza deciziei C.A.S
 • Toate materialele sanitare folosite trebuie asigurate de către furnizorul de servicii
 • Este interzis să vi se rețină cardul de sănătate !, serviciile trebuie validate pe loc, la domiciliul dvs.

Dacă întâmpinați dificultăți în depunerea documentelor sau considerați că v-au fost încălcate drepturile, vă rugăm să ne contactați.